Contact : +389 (02) ---- ------ - Email: advokati@milanovic-josifovski.mk

Macedonian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

l  Услугите ко се во домен на работата на канцеларијата, вклучуваат:

 1. Застапување пред редовните судови во Македонија (граѓански или кривични) од сите степени и застапување пред управните судович
 2. Давање на правни мислења и совети, вклучувајќи:
  1. Давање на правна подршка во врска со секојдневното работење;
  2. Прашања поврзани со право на јавни набавки, консултации за специфични проекти, владини тендери, проекти во врска со интелектуална сопственост, информатичка технологија, како и инфраструктурни проекти;
  3. Корпоративно управување, со консултации во сите области од корпоративното и трговското право;
  4. Прашања за усогласеност на работењето со прописите;
  5. Редовни средби, доколку се бараат, заради непосредно известување и разгледување на тековната состојба на тековни предмети, како и на најавени предмети;
  6. Правна помош пред државните органи во Македонија;
  7. Изготвување на правни мислења.

l  Време на давање на услугите

Адвокатската канцеларија своите услуги ги дава преку целиот работен ден во текот на работното време, а по потреба на клиентот ги дава услугите и вон работното време.

Новости

Најновите закони

 

За нас

МИЛАНОВИЌ- ЈОСИФОВСКИе динамична, амбициозна и иновативна адвокатска канцеларија, која тежнее кон воспоставување на долгорочна деловна соработка со клиентите, на основа на принципот на меѓусебна доверба и почитување.Повеќе

Контакт информации

ул.”Мирче Оровчанец” бр.16/3
1000, Скопје, Македонија

+389 (02) 3220 284

advokati@milanovic-josifovski.mk

lawyers@milanovic-josifovski.mk

Новости

Наскоро повеке информации и фотографии...... ..