Contact : +389 (02) ---- ------ - Email: advokati@milanovic-josifovski.mk

Macedonian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Изготвување на внатрешна структура и дизајн (акти за внатрешна организација и систематизација на работни места врз основа на функционална анализа на организација;
Изработка на програми за обука и стручен развој на вработени;
Изработка на програми за кариерен развој на вработени;
Спроведување на обуки за менаџмент (практики, тим билдинг);
Развој на стратешки менаџмент на човечки ресурси;
Изработка на програма за менторство и обука на ментори;
Воведување на стандард за квалитет Common Assessment Framework CAF;
Изготвување програма за персонален менаџмент;
Спроведување на истражување за задоволство од работа и посветеност;
Обуки за развој на менаџмент вештини и компетенции за стратешка свест и лидерство, раководење со ефикасни тимови и развој на лична ефикасност;
Развој на Општествено одговорна платформа (развој на политики, програми, проекти за Општествена одговорност на претпријатието (односи кон вработени);
Изработка и развој на интерни современи процедури и практики за управување со вработени.

Новости

Најновите закони

 

За нас

МИЛАНОВИЌ- ЈОСИФОВСКИе динамична, амбициозна и иновативна адвокатска канцеларија, која тежнее кон воспоставување на долгорочна деловна соработка со клиентите, на основа на принципот на меѓусебна доверба и почитување.Повеќе

Контакт информации

ул.”Мирче Оровчанец” бр.16/3
1000, Скопје, Македонија

+389 (02) 3220 284

advokati@milanovic-josifovski.mk

lawyers@milanovic-josifovski.mk

Новости

Наскоро повеке информации и фотографии...... ..