Contact : +389 (02) ---- ------ - Email: advokati@milanovic-josifovski.mk

Macedonian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Изработка на финансиска анализа;
Изготвување одлука за финансирање со хартии од вредност;
Креирање на условите за емисија на хартии од вредност;
Изработка на проспект, комплетирање на документација потребна за аплицирање и упис на новата емисија во трговскиот регистар;
Правни и финансиски совети од областа на пазарот на капитал (пазарот на хартии од вредност) во Република Македонија;
Посредување при пласман на хартии од вредност;
Основање на сите видови овластени учесници на пазарот на хартии од вредност, со изготвување на сите потребни акти (статут, бизнис план, елаборат за основање, изјави, формулари и сите други неопходни акти согласно Законот за хартии од вредност, Законот за инвестициски фондови и подзаконските акти кои произлегуваат од наведените закони;
Даночен колсалтинг;
Колсалтинг услуги од доменот на банкарското право.

Новости

Најновите закони

 

За нас

МИЛАНОВИЌ- ЈОСИФОВСКИе динамична, амбициозна и иновативна адвокатска канцеларија, која тежнее кон воспоставување на долгорочна деловна соработка со клиентите, на основа на принципот на меѓусебна доверба и почитување.Повеќе

Контакт информации

ул.”Мирче Оровчанец” бр.16/3
1000, Скопје, Македонија

+389 (02) 3220 284

advokati@milanovic-josifovski.mk

lawyers@milanovic-josifovski.mk

Новости

Наскоро повеке информации и фотографии...... ..