Contact : +389 (02) ---- ------ - Email: advokati@milanovic-josifovski.mk

Macedonian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Застапување и заштита на правата и интересите на физички лица во граѓанските спорови;
Застапување и заштита на правни лица од земјата и странство пред судовите, органите на државната управа, избран суд- арбитража и меѓународен суд;
Уредување и стекнување на право на сопственост на недвижности на домашни и странски физички и правни лица во земјата и странство;
Уредување на наследни права;
Семејно право;
Остварување на побарувања по основ на надомест на штета;
Имотно-правни односи;
Застапување и заштита на правата на службеност;
Застапување и заштита на правото на залог;
Застапување и заштита на правото на реален товар и други стварни права.

Новости

Најновите закони

 

За нас

МИЛАНОВИЌ- ЈОСИФОВСКИе динамична, амбициозна и иновативна адвокатска канцеларија, која тежнее кон воспоставување на долгорочна деловна соработка со клиентите, на основа на принципот на меѓусебна доверба и почитување.Повеќе

Контакт информации

ул.”Мирче Оровчанец” бр.16/3
1000, Скопје, Македонија

+389 (02) 3220 284

advokati@milanovic-josifovski.mk

lawyers@milanovic-josifovski.mk

Новости

Наскоро повеке информации и фотографии...... ..