Contact : +389 (02) ---- ------ - Email: advokati@milanovic-josifovski.mk

Macedonian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Застапување и правен колсалтинг од областа на работните односи;
Застапување и правна заштита пред надлежните судови од областа на работните спорови;
Изготвување на сите видови на акти на работодавач;
Изготвување на договори за вработување;
Спроведување на постапка за вработување на работник;
Спроведување на постапка кај работодавач за откажување на работен однос
Спроведување и изготвување на сите акти во постапка за отказ од деловни причини
Изготвување на одлуки за отказ од деловни причини
Застапување во спорови за надомест на штета од работен однос
Застпување на спорови за неисплатени плати и разлики на плати
Преговарање за склучување на колективни договори на сите нивоа
Застапување и заштита на вработените од мобинг и дискриминација

Новости

Најновите закони

 

За нас

МИЛАНОВИЌ- ЈОСИФОВСКИе динамична, амбициозна и иновативна адвокатска канцеларија, која тежнее кон воспоставување на долгорочна деловна соработка со клиентите, на основа на принципот на меѓусебна доверба и почитување.Повеќе

Контакт информации

ул.”Мирче Оровчанец” бр.16/3
1000, Скопје, Македонија

+389 (02) 3220 284

advokati@milanovic-josifovski.mk

lawyers@milanovic-josifovski.mk

Новости

Наскоро повеке информации и фотографии...... ..