Contact : +389 (02) ---- ------ - Email: advokati@milanovic-josifovski.mk

Macedonian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Правен консалтинг од областа на казненото право;
Изготвување на правни мислења од областа на кривичното право;
Застапување во предкривична постапка, пред други органи, одбрана во првостепена и застапување по редовни и вонредни правни лекови;
Правна заштита и застапување на физички и правни лица за кривични дела против јавните финансии;
Правна заштита и застапување на физички и правни лица за кривични дела против платниот промет;
Правна заштита и застапување на физички и правни лица за кривични дела против стопанството и против службената должност
Кривично-правна заштита во постапки каде што се применувани посебни истражни мерки (ПИМ);

Новости

Најновите закони

 

За нас

МИЛАНОВИЌ- ЈОСИФОВСКИе динамична, амбициозна и иновативна адвокатска канцеларија, која тежнее кон воспоставување на долгорочна деловна соработка со клиентите, на основа на принципот на меѓусебна доверба и почитување.Повеќе

Контакт информации

ул.”Мирче Оровчанец” бр.16/3
1000, Скопје, Македонија

+389 (02) 3220 284

advokati@milanovic-josifovski.mk

lawyers@milanovic-josifovski.mk

Новости

Наскоро повеке информации и фотографии...... ..